Số ký hiệu Chỉ thị số 30-CT/TU
Trích yếu Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ
Lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày có hiệu lực 17/11/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ
Số ký hiệu: Chỉ thị số 30-CT/TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/11/2022

Văn bản liên quan