Số ký hiệu 136/2016/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo Trung Ương (TW)
Người ký Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Ngày ban hành 09/09/2016
Ngày có hiệu lực 30/10/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số ký hiệu: 136/2016/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/10/2016

Văn bản liên quan