Số ký hiệu 3142/QĐ-BNN-TCLN
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Hành chính (bao gồm CCHC-TTHC)
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo Trung Ương (TW)
Người ký Cao Đức Phát - Bộ trưởng
Ngày ban hành 25/07/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu: 3142/QĐ-BNN-TCLN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

Văn bản liên quan