Số ký hiệu 2655/QĐ-BNN-PC
Trích yếu về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp-BVTV
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo Trung Ương (TW)
Người ký Cao Đức Phát - Bộ trưởng
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Số ký hiệu: 2655/QĐ-BNN-PC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Văn bản liên quan