Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
101

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Xem chi tiết >>
Thú y
102

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
103

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
104

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Xem chi tiết >>
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
105

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
106

Xác nhận bảng kê lâm sản.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
107

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Xem chi tiết >>
Trồng trọt
108

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
109

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
110

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
111

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
112

Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản