Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
82

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
83

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
84

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
85

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
86

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Phòng, chống thiên tai
87

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
88

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
89

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
90

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
91

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
92

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
93

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
94

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
95

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Xem chi tiết >>
Thú y
96

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh

Xem chi tiết >>
Thú y
97

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
98

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Xem chi tiết >>
Phòng, chống thiên tai
99

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
100

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật