Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
22

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
23

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
24

Xóa đăng ký tàu cá

Xem chi tiết >>
Thủy sản
25

Công nhận làng nghề

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
26

Công nhận làng nghề truyền thống

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
27

Công nhận nghề truyền thống

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
28

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Phòng, chống thiên tai
29

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
30

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
31

Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
32

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
33

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
34

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Xem chi tiết >>
Thủy sản
35

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
36

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
37

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
38

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
39

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Thú y
40

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Thú y