Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 1. Lĩnh vực:
  • Thủy lợi
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Nộp hồ sơ. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Địa chỉ: số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
  • Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ. Trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
  Thời hạn cấp giấy phép là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Nộp qua bưu chính công ích
  10 Ngày làm việc
  Thời hạn cấp giấy phép là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản vẽ thiết kế thi công bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Quảng Nam
  • Chi cục Thủy lợi -Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh. Địa chỉ: số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép (123)
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2017/QH14
  Luật 08/2017/QH14
  2017-06-19
  Nghị định 67/2018/NĐ-CP
  Nghị định 67/2018/NĐ-CP
  2018-08-01
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin