Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
2

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
3

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Xem chi tiết >>
Thú y
4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh

Xem chi tiết >>
Thú y
5

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

Xem chi tiết >>
Thú y
6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Xem chi tiết >>
Thú y
7

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Xem chi tiết >>
Thủy sản
8

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
9

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
10

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
11

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
12

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Xem chi tiết >>
Thủy sản
13

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

Xem chi tiết >>
Thủy sản
14

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
15

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Xem chi tiết >>
Trồng trọt
16

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Xem chi tiết >>
Thú y
17

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
18

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
19

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
20

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi