Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
2

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
3

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Xem chi tiết >>
Thủy sản
4

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

Xem chi tiết >>
Thủy sản
5

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
6

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
7

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Xem chi tiết >>
Thủy sản
8

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Xem chi tiết >>
Trồng trọt
9

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
10

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Xem chi tiết >>
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
11

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
12

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
13

Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
14

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
15

Công bố mở cảng cá loại 2

Xem chi tiết >>
Thủy sản
16

Công bố mở cảng cá loại 3

Xem chi tiết >>
Thủy sản
17

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Xem chi tiết >>
Thú y