Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Xem chi tiết >>
Trồng trọt
2

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
3

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Xem chi tiết >>
Thủy sản
5

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Xem chi tiết >>
Thủy sản
6

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Xem chi tiết >>
Thủy sản
7

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
8

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Xem chi tiết >>
Thủy sản
9

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Xem chi tiết >>
Khoa học, Công nghệ và Môi trường
10

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
11

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn