Quảng Nam có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 4 sao

Ngày 3.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc với Sở NN&PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam và các sở, ngành liên quan về kết quả triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2022.

Sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 18/7/2022, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BCHQS Sở) tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022. Đ/c Trương Xuân Tý – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chính trị viên BCHQS Sở, chủ trì và Đ/c Nguyễn Xuân Vũ – UVBTV, Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng BCHQS Sở, đồng chủ trì Hội nghị; toàn thể Lực lượng tự vệ Sở tham dự.

Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022

Sáng ngày 28/4/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022; chủ trì hội nghị ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chủ trì ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT; cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, Văn phòng BCH phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Đoàn Thanh niên CSHCM; các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT; Ủy ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Sáng ngày 13/01/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Quân sự Sở tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Trương Xuân Tý – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chính trị viên BCHQS Sở; đồng chủ trì: Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – ĐUV, Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng BCHQS Sở. Tham dự Hội nghị có Thiếu tá Mai Anh Tuấn – Ban Dân Quân Tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các đoàn thể của Sở và toàn thể lực lượng tự vệ Sở.

Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 14/12/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022. Tại điểm cầu tỉnh: Chủ trì hội nghị Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chủ trì có Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Cục Thống kê, Liên minh HTX tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác Thủy lợi Quảng Nam, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; đại diện các Phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tại điểm cầu địa phương: có Lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và các Phòng, ban, đơn vị liên quan của các huyện, thị xã, thành phố; ngoài ra còn có một số doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

Thư chúc mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945-14/11/2021)

Thư chúc mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945-14/11/2021)

Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Sáng ngày 8/7/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 06 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Tại điểm cầu tỉnh: Chủ trì hội nghị Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam (BCHPCTT&TKCN tỉnh); đồng chủ trì có Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Nam - Ủy viên thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCHPCTT&TKCN tỉnh; cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thành viên BCHPCTT&TKCN tỉnh; Cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền; Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo. Tại điểm cầu địa phương: có Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị liên quan các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan Thường trực và thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của tập thể Lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 8/7/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, đã diễn ra cuộc họp nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của tập thể Lãnh đạo Sở trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở; cùng tham dự có các đồng chí Phó giám đốc Sở, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Đánh giá kết quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2021

Sáng ngày 18/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực; đồng chí Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng Ban; đồng chí Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

Chiều ngày 17/6/2021, tại hội trường Sở, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021); Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì buổi lễ gặp mặt thân mật với các phóng viên, nhà báo trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhằm giao lưu và chia sẻ những tình cảm tốt đẹp mà các phóng viên, nhà báo đã dành cho ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Tiên Cẩm về đích nông thôn mới trước hẹn

Được huyện Tiên Phước chọn đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) (giai đoạn 2016 - 2020), đến nay xã Tiên Cẩm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang hoàn tất thủ tục về đích NTM cuối năm 2019, sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Tập huấn chuyển giao công nghệ và quản trị người dùng hệ thống email công vụ tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức các lớp Tập huấn đào tạo và chuyển giao công nghệ và quản trị người dùng hệ thống email công vụ tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2019 với sự tham dự của toàn thể các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...

NÚI THÀNH: TỔNG KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020

Sáng nay, ngày 22/11/2019, tại Hội trường Huyện ủy Núi Thành, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các Chi cục thuộc Sở, thường trực huyện hủy, thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, các hội đoàn thể, các cơ quan có liên quan thuộc huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, HTX Nông nghiệp và các Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn.

Chào mừng 74 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2019)

Cách đây 74 năm (14-11-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. Để kỷ niệm dấu ấn lịch sử này, ngày 18 tháng 06 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 890/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 11 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.

Quảng Nam: Hội nghị Tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2020

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2020; Chủ trì Hội nghị: Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Trí Thanh; đến dự chỉ đạo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ông Lê Văn Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, đại diện lãnh đạo các địa phương, phòng chuyên môn; một số doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn tỉnh; về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có Giám đốc Sở ông Lê Ngọc Trung, cùng các đồng chí Phó giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cũng tham dự tại Hội nghị.

Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIII tại Phú Yên (từ ngày 22/8-24/8/2019)

Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIII năm 2019 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 24/8/2019 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, Trưởng Ban tổ chức; Chủ tịch Hội tin học Việt Nam Bùi Mạnh Hải và hơn 800 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương...

Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018 – 2019

Sáng ngày 10/04/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018 – 2019, triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2019, chủ trì hội nghị Ông Lê Muộn - Phó giám đốc phụ trách Sở.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019

(Chinhphu.vn) - Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019.