Thông báo về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Thông báo số 32/TB-SNN&PTNT ngày 13/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 5130/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu II

Sáng ngày 25/3/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (đơn vị Khối trưởng năm 2021) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu II. Chủ trì hội nghị, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở - đại diện cho Khối trưởng khối thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị, có ông Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; cùng tham dự có các đại biểu là đại diện cho lãnh đạo các Phòng/Ban công chức liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu II.

Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Công văn 197/VNMAC-KHĐP ngày 24/3/2020 của Ban chỉ đạo 701 Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã Ban hành Quyết định Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đạt giải nhất toàn đoàn Giải Cầu lông Khối thi đua các cơ quan tham mưu II năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-KTĐ ngày 28/6/2019 của Khối Thi đua các cơ quan tham mưu II về tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng Khối Thi đua các cơ quan tham mưu II năm 2019.

Kịp thời khen thưởng công tác cứu nạn tàu cá gặp nạn

Ngày 24/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 1522/QD-UBND tặng Bằng khen cho Phòng Phối hợp cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, đã kịp thời trong việc cứu nạn tàu cá QNa 90129 TS của ngư dân Quảng Nam gặp nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa – Việt Nam.

Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ”

70 cá nhân tiêu biểu sẽ được xét chọn để trao giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ. Đây là giải thưởng nhà nước cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam dành cho những đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”

Nhằm xây dựng hình ảnh nhận dạng và sử dụng trong công tác truyền thông để quảng bá về Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Từ đó, huy động toàn hệ thống chính trị, người dân và các tổ chức quốc tế cùng hưởng ứng và tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về NTM Quảng Nam”.