Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Quảng Nam có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 4 sao

Ngày 3.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc với Sở NN&PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam và các sở, ngành liên quan về kết quả triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp “Triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Quảng Nam: Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Quảng Nam: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 30/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Chủ trì hội nghị: Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, tham dự hội nghị có: đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành, Văn phòng hỗ trợ giảm nghèo tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ngoài ra, tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Văn phòng Điều phối NTM và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối NTM; các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối NTM ở 03 cấp tỉnh, huyện và xã.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 05/8/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trì Hội nghị ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác; đồng chủ trì: Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ công tác; tham dự Hội nghị có: đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; các đồng chí thành viên Tổ công tác; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh của 10 tỉnh, thành phố đại diện cho một số vùng miền, gồm: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; đại diện một số tổ chức quốc tế: GREAT, IFAD…; đại biểu tham dự tại các điểm cầu của UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội nông dân tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025

Chiều ngày 01/3/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội nông dân tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; chủ trì buổi lễ ông Phạm Viết Tích, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp; đồng chủ trì bà Lê Thị Minh Tâm, Tỉnh ủy viên- Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; cùng tham dự buổi lễ ký kết có ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh và lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 23/12/2021 của BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Thẩm định các tiêu chí huyện nông thôn mới

Sáng ngày 13/11, Đoàn thẩm định của Trung ương do đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế đối với huyện Duy Xuyên để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Về phía tỉnh Quảng Nam, có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Xã Duy Trinh công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 05/11/2021, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Tham dự buổi Lễ, có ông Ngô Tấn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Duy Xuyên; đại diện nhân dân và cán bộ xã Duy Trinh.

Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang vườn tạp, phát triển kinh tế vườn

Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang vườn tạp, phát triển kinh tế vườn; khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng của từng địa phương nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng vùng miền để hình thành ngày càng đa dạng những sản phẩm OCOP và hướng đến liên doanh, liên kết ngày càng chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là một trong những định hướng phát triển của ngành Nông nghiệp trong thời gian đến.

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Hội đồng cấp tỉnh) và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh

Công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020