TẬP HUẤN VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ngày 28-29/3/2023, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Sáng 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Thăng Bình từng bước hướng đến huyện nông thôn mới

Sau khi hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện Thăng Bình đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó xã Bình Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trên 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và từng bước hướng đến đạt chuẩn huyện NTM theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn quyết tâm vượt khó đạt chuẩn NTM năm 2023

Chiều ngày 14/02/2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm việc với xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 5130/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Nam: Phát huy mạnh mẽ hệ thống khuyến nông toàn tỉnh

Hệ thống khuyến nông của tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả trong việc hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến cáo người dân tăng cường đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất...nhằm hỗ trợ bà con nông ngư dân tổ chức sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo an ninh lương thực; góp phần ổn định đời sống, nhiều mô hình giúp người dân vươn lên làm giàu ở vùng nông thôn.

Một số giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước

Măng cụt là cây ăn quả nhiệt đới, có phổ thích nghi rộng, phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai… Đặc biệt, khả năng chống chịu với thiên tai (khô hạn, mưa bão…) của cây măng cụt vượt trội so với các cây ăn quả khác trong cùng điều kiện… Ở Việt Nam, cây măng cụt được trồng từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào các tỉnh phía Nam từ nhiều năm trước và đã hình thành một số vùng trồng mang tính hàng hóa phục vụ thị trường nội tiêu và xuất khẩu. Đối với Quảng Nam, cây măng cụt đã được nhân dân trồng từ lâu đời, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở địa bàn các huyện vùng trung du, miền núi như: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My… Theo đó, măng cụt được xác định là một trong những sản phẩm có thế mạnh trong Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và đã được đưa vào Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp

Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2814/QD-UBND ngày 19/10/2022 về ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 02/8/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Quảng Nam có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 4 sao

Ngày 3.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc với Sở NN&PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam và các sở, ngành liên quan về kết quả triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam