Tập huấn Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức tập huấn quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình công bố đạt chuẩn NTM năm 2022

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – PGĐ Sở NN&PTNT; đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Thăng Bình; Nhân dân và cán bộ xã Bình Lãnh.

Tổ chức sản xuất có hiệu quả các sản phẩm mang giá trị bản sắc địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong hợp tác xã

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức lớp “Tổ chức sản xuất có hiệu quả các sản phẩm mang giá trị bản sắc địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong hợp tác xã”. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

Hội nghị tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Vườn-Tường-Đường đẹp và Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Vườn tường đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả năm 2023. Tham dự hội nghị ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng chấm thi và đại diện các địa phương, tập thể, cá nhân đạt giải.

Công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 09/8/2023, Quảng Nam ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 đối với 06 xã: Tiên Ngọc, Tiên Lập - huyện Tiên Phước; Quế Hiệp - huyện Quế Sơn và Bình Quế, Bình Lãnh, Bình Nam - huyện Thăng Bình. Đây là 06 xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 123/193 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ đạt 63,7%.

Họp thảo luận, xét công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022

Sáng ngày 27/7/2023, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh tổ chức họp xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp và các thành viên của Hội đồng thẩm định tỉnh.

Tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng phương án mua chung, bán chung cho HTX nông nghiệp

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng phương án mua chung, bán chung cho HTX nông nghiệp”. Tham gia lớp tập huấn có 145 học viên là lãnh đạo HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TẬP HUẤN VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ngày 28-29/3/2023, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Sáng 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Thăng Bình từng bước hướng đến huyện nông thôn mới

Sau khi hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện Thăng Bình đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó xã Bình Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trên 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và từng bước hướng đến đạt chuẩn huyện NTM theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn quyết tâm vượt khó đạt chuẩn NTM năm 2023

Chiều ngày 14/02/2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm việc với xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 5130/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Nam: Phát huy mạnh mẽ hệ thống khuyến nông toàn tỉnh

Hệ thống khuyến nông của tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả trong việc hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến cáo người dân tăng cường đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất...nhằm hỗ trợ bà con nông ngư dân tổ chức sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo an ninh lương thực; góp phần ổn định đời sống, nhiều mô hình giúp người dân vươn lên làm giàu ở vùng nông thôn.

Một số giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước

Măng cụt là cây ăn quả nhiệt đới, có phổ thích nghi rộng, phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai… Đặc biệt, khả năng chống chịu với thiên tai (khô hạn, mưa bão…) của cây măng cụt vượt trội so với các cây ăn quả khác trong cùng điều kiện… Ở Việt Nam, cây măng cụt được trồng từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào các tỉnh phía Nam từ nhiều năm trước và đã hình thành một số vùng trồng mang tính hàng hóa phục vụ thị trường nội tiêu và xuất khẩu. Đối với Quảng Nam, cây măng cụt đã được nhân dân trồng từ lâu đời, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở địa bàn các huyện vùng trung du, miền núi như: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My… Theo đó, măng cụt được xác định là một trong những sản phẩm có thế mạnh trong Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và đã được đưa vào Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm có khả năng cao của Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp

Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2814/QD-UBND ngày 19/10/2022 về ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025