Quy chế Phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”

Ngày 29/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”. Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng sự tham dự có lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, Chi cục Kiểm lâm, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, UBND xã Tam Mỹ Tây, Tổ chức WWF Việt Nam, Trung tâm GreenViet.