Tổng kết Trao đổi kinh nghiệm và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2023 cho đoàn cán bộ Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Sê Kông (Lào)

Chiều ngày 28/11/2023, tại Tam Kỳ, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tổ chức Tổng kết Trao đổi kinh nghiệm và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2023 cho đoàn cán bộ Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Sê Kông (Lào). Tham dự, có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Trương Xuân Tý và đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Sáng ngày 12/8/2022, tại Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Chủ trì Hội nghị có ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Thông tư 07/2022/TT-BCT ngày 23/3/2022 của Bộ Công thương về Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 9355/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Quy chế Phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”

Ngày 29/10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn”. Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng sự tham dự có lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, Chi cục Kiểm lâm, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, UBND xã Tam Mỹ Tây, Tổ chức WWF Việt Nam, Trung tâm GreenViet.