Công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi đang thi công trước mùa mưa bão

Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu tại khu vực miền Trung nước ta. Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, ngày một cực đoan. Theo ước tính, trung bình mỗi năm, Việt Nam phải hứng chịu từ 6 đến 8 cơn bão, mà trong đó, Quảng Nam đã trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng, để lại nhiều hậu quả, tổn thất về người và tài sản sau thiên tai gây ra.

Chấp thuận dự án đầu tư “CÔNG VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN HÒA”

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T thực hiện dự án đầu tư “CÔNG VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN HÒA”

Kế hoạch Quản lý môi trường (EMP) tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn

Kế hoạch Quản lý môi trường (EMP) tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai WB5

Kế hoạch hành động tái định cư rút gọn (A-RAP) tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn

Kế hoạch hành động tái định cư rút gọn (A-RAP) tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam - Dự án Quản lý thiên tai WB5

Thông tin A-RAP và EMP dự án WB5

Thông tin A-RAP và EMP dự án WB5

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP)

Khung quản lý môi trường – xã hội(ESMF)

Khung chính sách an toàn môi trường - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" lần 2

Khung chính sách an toàn môi trường - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" lần 2

Đầu tư xây dựng 82 công trình thiết yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn

Sáng 17/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết dự án phát triển tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội so với mục tiêu ban đầu của dự án và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành dự án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phư

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa kí ban hành chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/8/2012 về tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu GDP bình quân đầu người vùng này đến năm 2020 đạt khoảng 53 triệu đồng, tương đương 2.500 USD bằng khoảng 76% mức bình quân đầu người của cả nước.

Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới"

Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" download tại đây