Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 383/QĐ-STTTT ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (Phiên bản 2.0)

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 2.0)

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Quyết định số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 1.0)

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 1.0).

Tập huấn Ứng dụng công nghệ số để số hóa và tự động hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Ngày 21/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tổ chức Tập huấn "Ứng dụng công nghệ số để số hóa và tự động hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị"

Tập huấn "Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT"

Ngày 02/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tập huấn "Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT". Tham dự tập huấn có: Ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đóng trên địa bàn tỉnh; cùng với sự tham dự của chuyên viên phụ trách theo dõi chuyển đổi số, phụ trách theo dõi kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thanh tra tỉnh đã triển khai mở rộng ứng dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Học tập trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 13/10/2022, tại tỉnh Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam làm việc với đoàn công tác tỉnh Hậu Giang về học tập trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”

Chiều ngày 10/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”.

Đẩy nhanh tiến độ tích hợp số liệu lên trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh

UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở TT&TT, Viễn Thông Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp cụ thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ các nội dung: Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, Hệ thống IOC, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 02/8/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 06/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ công tác Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo số 264/TB-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh

Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh kết luận của đồng chí Phan Việt Cương, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.

Cẩm nang Chuyển đổi số

Bộ thông tin và Truyền thông xuất bản Cẩm nang Chuyển đổi số

Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5798/KH-UBND ngày 31/8/2022 về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3572/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2022 phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam

Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp”

Sáng ngày 21/9/2022, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Sorimachi Việt Nam tổ chức Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp”. Tham dự lớp tập huấn có ông Trương Xuân Tý- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp/Phòng kinh tế, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp các huyện/thị xã/thành phố. Đặc biệt với sự tham gia của hơn 30 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.