Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Chiều ngày 20/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Kế hoạch số 588 /KH-SNN&PTNT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động

Kế hoạch số 2526 /KH-SNN&PTNT, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT: Họp Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 22/3/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 (BCĐ Sở). Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở - Trưởng Ban BCĐ Sở; đồng chủ trì – Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Sở. Tham dự cuộc họp có Thành viên BCĐ Sở là Trưởng các Phòng (tương đương) thuộc Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Quảng Nam: Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số

Phát triển kinh tế nông nghiệp số được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt trong thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 07/3/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT diễn ra cuộc họp về Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022; Đoàn Kiểm tra gồm ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh; về phía Sở Nông nghiệp có ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Nông dân với chuyển đổi số Nông nghiệp

Sáng ngày 02/12/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VI với chủ đề: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam

Sáng nay 20/1, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi lễ, tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Cẩm nang Chuyển đổi số

"Cẩm nang Chuyển đổi số" do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phát hành

Viễn thông Quảng Nam giới thiệu cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày 11/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức làm việc với Viễn thông Quảng Nam (VNPT) về nội dung giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT. Chủ trì cuộc họp ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng tham dự có Lãnh đạo các Phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở; về phía VNPT Quảng Nam có bà Phạm Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam và các cán bộ, nhân viên Trung Tâm Công nghệ thông tin trực thuộc.

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Hội nghị Chuyển đổi số Nông nghiệp Quảng Nam

Sáng ngày 23/12/2021 tại hội trường Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel Quảng Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị Chuyển đổi số Nông nghiệp Quảng Nam”. Về phía đầu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT: chủ trì Hội nghị ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Bưu điện Quảng Nam, Viettel Quảng Nam; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Về phía đầu cầu địa phương: đại diện UBND, Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp các huyện/thị xã/thành phố; lãnh đạo UBND các xã/phường/thị trấn; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại có sản phẩm tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội nghị đã mời chuyên gia kinh tế, Uỷ viên BCH Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam; cơ quan thường trực chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện đưa nông sản lên sàn TMĐT tham gia báo cáo các chuyên đề về chuyển đổi số Nông nghiệp.

Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”

Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022

Kế hoạch 7424/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Kế hoạch 4082/KH-UBND ngày 5/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 13/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thành lập Tổ Công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 139 /QĐ-SNN&PTNT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Tổ Công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT

Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021)

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thôngtổ chức "Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021" (Vietnam DX Summit 2021)thu hút hơn 8000 lượt đại biểu tham dự thông qua nền tảng trực tuyến.Diễn đàn được tổ chức trong 04 ngày (30/11, 01, 02 và 04/12) với nhiều phiên trong đó có 08 phiên hội thảo chuyên đề Chuyển đổi số trên các lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng; Y tế; Nông nghiệp; Giao thông - Logistcs; Bất động sản; Sản xuất công nghiệp; Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs. Bên cạnh đó, diễn đàn còn triển lãm trực tuyến các nền tảng, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.