Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 07/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thanh tra tỉnh đã triển khai mở rộng ứng dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 12/11/2021,BND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8079/KH-UBND Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 đạt 87,72%, tăng 0,82% so với năm 2020; xếp hạng: 9/20 Sở, Ban, ngành toàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm 2020. Đứng vào nhóm Tốt thuộc các Sở, Ban, ngành có chỉ số cải cách hành chính từ 85% đến 100%.