Thông báo số 82/TB-SNN&PTNT ngày 16/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 82/TB-SNN&PTNT ngày 16/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 77/TB-SNN&PTNT ngày 21/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 77/TB-SNN&PTNT ngày 21/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 63/TB-SNN&PTNT ngày 08/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 63/TB-SNN&PTNT ngày 08/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2023

Thông báo số 45/TB-SNN&PTNT ngày 22/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 45/TB-SNN&PTNT ngày 22/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 26/TB-SNN&PTNT ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 26/TB-SNN&PTNT ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 108/TB-SNN&PTNT ngày 19/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 108/TB-SNN&PTNT ngày 19/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 04/4/2023 về việc Tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và Kế hoạch số 236-KH/TU, ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với hải sản, nội tạng động vật

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 81/TB-SNN&PTNT ngày 07/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Rà soát lại tất cả tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng nông sản

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc rau không rõ nguồn gốc ở chợ “biến hình” thành rau VietGAP tuồn vào siêu thị, tối ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã tổ chức cuộc họp về công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận hồ sơ bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp (Từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022)

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021

Ngày 20/01/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 giữa năm đơn vị gồm: Cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Chi cục chăn nuôi và Thú y và Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT; Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 28-29/12/2021 tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam đã tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng hóa chất phụ gia; điều kiện đảm bảo an toàn và cách thức tự công bố chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới

Trong những năm gần đây, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần tích cực nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2019: Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta

Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 là “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”.

Chính phủ ban hành: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Các tổ chức, cá nhân khi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức

Quảng Nam: Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) hoặc cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Phát hiện nhiễm E.coli trong mẫu rau

Thông báo số 417/TB-TT&BVTV, ngày 05/09/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật trong rau, quả tươi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.