Hướng dẫn sản xuất đầu vụ Hè Thu 2024

Thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hướng dẫn sản xuất đầu vụ Hè Thu 2024: Đến nay, lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong, chỉ còn một ít diện tích sản xuất lúa lai, vùng sạ muộn và khu vực miền núi đang tiếp tục thu hoạch. Theo kế hoạch chung của tỉnh, vụ Hè Thu 2024 sẽ xuống giống trà đầu vào giữa, cuối tháng 5/2024.

Để vụ sản xuất Hè Thu 2024 đạt kết quả cao, hạn chế sự tác động của điều kiện ngoại cảnh và sinh vật gây hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số nội dung như sau: 

          Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất đầu vụ 

          Làm đất, vệ sinh đồng ruộng: Các địa phương khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân 2023 - 2024 còn lại; thu hoạch đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải, phơi ruộng đến đó, nhằm cải tạo đất, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Kết hợp diệt chuột và ốc bươu vàng. 

          Thời vụ và cơ cấu giống: Thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của tỉnh ban hành. Nên sạ cùng trà, cùng loại giống trên từng cánh đồng để dễ áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm, dễ chăm sóc, thu hoạch và hạn chế sâu bệnh gây hại. Riêng đối với các giống dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn, mẫn cảm với thời tiết như BC15, Thiên ưu 8, VNR20, HN6, TBR225, Sơn Lâm 1, Đài thơm 8, VN121..., ngay từ đầu vụ cần lưu ý bón phân chuồng, phân kali để giúp cây lúa tăng khả năng chống chịu thời tiết bất lợi. 

          Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ: Sử dụng các loại thuốc trừ cỏ (tiền nảy mầm hoặc hậu nảy mầm) thích hợp cho từng chân ruộng và đúng kỹ thuật. Để sử dụng thuốc trừ cỏ hiệu quả, liều lượng và cách sử dụng phải tuân theo hướng dẫn trên nhãn thuốc; phun thuốc khi ruộng đủ độ ẩm; không hỗn hợp thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm để phun. 

          Kỹ thuật tưới nước cho lúa: Áp dụng kỹ thuật tưới “ướt - khô xen kẽ” theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe và tiết kiệm nước tưới. 

           Diệt chuột 

          Thời điểm hiện tại đang là thời gian chuyển vụ gieo trồng, thức ăn của chuột ở ngoài đồng ít, chuột thường sống và gây hại tập trung trên một số khu vực nhất định như những vùng gò, đồi, bờ tre, bờ ruộng... Do đó, tổ chức diệt chuột ở những nơi này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

          Cần phát động toàn dân triển khai thực hiện, xác định khu vực lưu trú tập trung của chuột; ra quân đồng loạt đào bắt, tìm kiếm các hang ổ chuột, hun khói, đổ nước... kết hợp đặt bẫy, bả ở những khu vực chuột thường xuyên qua lại. Chú ý, trong quá trình đào bắt hang ổ chuột không làm hư hỏng công trình thủy lợi. 

          Để việc ra quân diệt chuột đạt hiệu quả cao và xuyên suốt cả vụ, các địa phương cần xây dựng kế hoạch diệt chuột cho cả vụ để chủ động phòng trừ trong từng giai đoạn. Diệt trừ chuột hại phải mang tính cộng đồng và toàn diện, phải có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương.

          Diệt ốc bươu vàng 

          Kết hợp với việc tổ chức ra quân diệt chuột cần tổ chức thu gom ốc bươu vàng và ổ trứng ở trên ruộng, ao, hồ, kênh mương, sông, suối… để tiêu diệt. 

          Khi mật độ ốc trong ruộng quá cao, có thể sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật để diệt trừ. Lưu ý: Khi sử dụng thuốc trừ ốc, trong ruộng phải có nước (từ 3 - 5 cm) và giữ nước trong 3 ngày sau khi phun. Không trộn thuốc với giống lúa để sạ tránh thuốc tiếp xúc với mầm lúa, có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm và khả năng sinh trưởng phát triển của cây lúa. 

          Công tác tập huấn kỹ thuật đầu vụ

          Tùy theo điều kiện kinh phí của địa phương, cần tổ chức tập huấn sớm cho nông dân về kỹ thuật sản xuất đầu vụ, tập trung vào các nội dung như: Vệ sinh, chỉnh trang đồng ruộng, cày lật đất sớm, đắp bờ giữ nước; bón lót phân hữu cơ hoai mục, vôi; lịch thời vụ, cơ cấu giống; kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ, tưới nước tiết kiệm; các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng; hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả…để góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất. 

          Ngoài ra, các địa phương cần rà soát những diện tích có khả năng thiếu nước, thường xuyên bị nhiễm mặn,...để xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Tin liên quan