Công nhận cây đầu dòng cây Măng cụt

Ngày 04/3/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định 17/QĐ-TT&BVTV về việc công nhận cây đầu dòng

Theo đó, công nhận cây đầu dòng cho 04 cây Măng cụt tại Thị trấn Trung Phước - huyện Nông Sơn và Xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn

Tin liên quan