Thông báo về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Thông báo số 32/TB-SNN&PTNT ngày 13/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến nông. 

          Vị trí việc làm: Khuyến nông trồng trọt

          Số lượng (người): 01

          Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật.

          1. Mô tả vị trí việc làm cần tiếp nhận: Xây dựng, quản lý, theo dõi, triển  khai thực hiện, tổng hợp đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng hướng dẫn các quy trình kỹ thuật thuột lĩnh vực trồng trọt; xây dựng, tham gia các đề tài/dự án khoa học-công nghệ, soạn thảo hoặc góp ý các văn bản, đề án, quyết định…, thuộc lĩnh vực trồng trọt.

          2. Đối tượng tiếp nhận: Là viên chức theo quy định của Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức ngày25/11/2019, hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước.

          3. Điều kiện tiêu chuẩn chung đối với người có nguyện vọng được tiếp
nhận: 

          - Có đơn xin chuyển công tác về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông)

          - Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt;

          - Có năng lực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;

          - Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác;

          - Người tiếp nhận đang là viên chức giữ ngạch theo quy định và phù hợp theo vị trí việc làm cần tuyển.

          - Có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận từ 02 năm trở lên.

          -. Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận

          4. Đối với hồ sơ tiếp nhận

          - Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền sử dụng viên chức;

          - Bản tự đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng viên chức;

          - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý viên chức;

          - Bản photo có chứng thực: các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch đang giữ; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào viên chức; quyết định nâng lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền;

          - Bản photo Phiếu đánh giá viên chức (hằng năm) trong 03 năm gần nhất từ năm 2021 đến năm 2023, Sổ bảo hiểm xã hội;

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

          - Bản sao Giấy khai sinh.

          5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần)

          - Địa chỉ nộp hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, số 119 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Nộp tại Văn phòng Sở).

Tin liên quan