Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ Kế hoạch ngành năm 2024

Ngày 30/11/2023, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ Kế hoạch ngành năm 2024, trước mắt là vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024.

Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; đồng chủ trì, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phạm Viết Tích. Tham dự Hội nghị có: đại diện Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung, Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng miền Trung - Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; một số doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện, thị, thành phố. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.