CÔNG NHẬN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT CẤP XÃ ĐẦU TIÊN TẠI QUẢNG NAM

Ngày 24/11, tại thành phố Hội An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) động vật đối với bệnh Dại cho đại diện phường Minh An. Đây là vùng ATDB động vật cấp xã đầu tiên của Quảng Nam được công nhận.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, ngay từ đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hội An tập trung hướng dẫn UBND phường Minh An thực hiện điều tra, thống kê đàn chó mèo nuôi, áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm đáp ứng các tiêu chí vùng ATDB theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đến nay địa phương đã hoàn thành các tiêu chí, trong đó tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc xin đối với bệnh Dại trên đàn chó mèo sau 2 lần lấy mẫu kiểm tra đạt lần lượt 100% và 92%. 

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trao giấy chứng nhận cho UBND phường Minh An

Phát biểu tại buổi trao chứng nhận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Vũ đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm sớm bố trí nguồn lực và quyết liệt chỉ đạo nhân rộng mô hình phường Minh An ra các xã phường khác, nhằm đạt mục tiêu xây dựng thành công vùng ATDB Dại động vật cấp huyện tại thành phố Hội An theo Kế hoạch phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 của UBND tỉnh./.

 

Tin liên quan