Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Hôm qua 11/10, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Các địa phương nỗ lực để duy trì và nâng chuẩn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: PV

UBND tỉnh đề nghị UBND cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào năm 2023 củng cố các tiêu chí NTM để lập hồ sơ đề nghị công nhận theo đúng thời gian quy định (UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đợt 1 trước ngày 30/11/2023 và đợt 2 trước ngày 28/2/2024). Trường hợp không đạt mục tiêu đề ra thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo bằng văn bản về Văn phòng điều phối NTM tỉnh trước ngày 25/10/2023 để tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nếu vượt thẩm quyền.

 

Thủ trưởng các sở ban ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện các bộ tiêu chí NTM tại Quyết định số 1098 (ngày 25/4/2022) của UBND tỉnh, chủ động theo dõi, hỗ trợ các xã trong thực hiện các tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách. Trường hợp có vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí NTM thì khẩn trương hướng dẫn các địa phương hoàn thiện, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí mới tăng thêm; hạn chế trường hợp đến khi thẩm định mới đề nghị địa phương khắc phục, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chưa duy trì chuẩn theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh đề nghị UBND các địa phương khẩn trương rà soát và có kế hoạch, giải pháp thực hiện để bảo đảm đến cuối năm 2023 duy trì chuẩn theo quy định. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các địa phương chậm thực hiện, đồng thời thu hồi quyết định công nhận đối với các địa phương chưa đảm duy trì chuẩn theo quy định…

Tin liên quan