Tỉnh Bến Tre đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP và phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Nam

Ngày 23/10/2023, Đoàn công tác tỉnh Bến Tre đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP và phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Nam

Tại buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phạm Viết Tích - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Chánh Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh và các thành phần liên quan. Về phía tỉnh Bến Tre có đồng chí Đoàn Văn Đảnh - UVBTV Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh Bến Tre - Trưởng Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.