Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 4366/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân tỉnh về tổ chức u thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023: cụ thể tải tại đây!

 

Tin liên quan