Tổ chức sản xuất có hiệu quả các sản phẩm mang giá trị bản sắc địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong hợp tác xã

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức lớp “Tổ chức sản xuất có hiệu quả các sản phẩm mang giá trị bản sắc địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong hợp tác xã”. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Trần Văn Noa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc

Trong thời kỳ hội nhập, cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt, các Hợp tác xã khó có thể cạnh tranh với những doanh nghiệp lớn có thế mạnh về quy mô và công nghệ. Vì vậy, thông qua hình thức “cạnh tranh bằng sản phẩm mang sự khác biệt” từ bản sắc của địa phương là một trong những giải pháp khả thi, hữu hiệu giúp cho các Hợp tác xã nông nghiệp có thể đứng vững trên thị trường. 

Mặt khác, xu hướng tiêu dùng hiện nay, theo Bộ Trưởng Lê Minh Hoan: “Bán đi một món hàng, một dịch vụ là trao cho người tiêu dùng một cảm xúc và nhận lại một cảm xúc. Cảm xúc sẽ giữ chân được khách hàng”. Vì vậy, người sản xuất kinh doanh phải  “biết cách giới thiệu khách hàng đến với một câu chuyện dung dị, một trải nghiệm mới lạ, một cảm xúc khó gọi tên. Đó có thể là câu chuyện về một sản phẩm ẩn chứa bên trong những giá trị truyền thống, văn hoá thiêng liêng của một địa phương. Đó có thể là câu chuyện về một sản phẩm được tạo ra từ những tài nguyên bản địa của một làng quê, với trọn vẹn tình cảm và sự khéo léo của người thợ chế tác. Đó có thể là câu chuyện về một sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo tồn và lưu giữ hệ sinh thái tự nhiên. Đó có thể là câu chuyện của những người, cộng đồng với thiện chí tạo nên sản phẩm gửi gắm, chuyển tải giá trị tốt đẹp cho xã hội”. Tất cả điều đó yêu cầu người sản xuất cần phải khai thác tối đa những bản sắc hiện có của địa phương mình, cộng đồng mình.