Hội nghị tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Vườn-Tường-Đường đẹp và Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Vườn tường đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả năm 2023. Tham dự hội nghị ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng chấm thi và đại diện các địa phương, tập thể, cá nhân đạt giải.

 

A group of men standing on a stage

Description automatically generated

Đồng chí Trần Anh Tuấn – PCT UBND tỉnh trao giải Nhất cho các cá nhân, tập thể của Cuộc thi.

Tiếp nối, kế thừa kết quả Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021; năm 2023 Cuộc thi với chủ đề “Vườn – Tường – Đường đẹp” và ‘Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” được sự hưởng ứng sâu rộng của địa phương và nhân dân, với với 207 hồ sơ tham gia dự thi. Qua kết quả chấm chọn, Ban Tổ chức đã công nhận, trao giải cho 79 tập thể, cá nhân đạt giải năm 2023. Trong đó, có 04 giải nhất: Vườn đẹp trao cho hộ ông Thiều Quang Bình - xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức; Tường rào, cổng ngõ đẹp trao hộ ông Huỳnh Văn Trí - xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước; Đường đẹp thuộc về Tuyến đường ĐH1QS, thôn Phú Vĩnh, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn; Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả thuộc về thôn Phú Mỹ, xã Quế Xuân II, Quế Sơn.

Cuộc thi tạo được sự lan tỏa trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, phản ánh thành quả tích lũy của gần 13 năm xây dựng NTM; qua đó đã tìm kiếm, tôn vinh những xã, thôn và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM; những mô hình hiệu quả này sẽ giới thiệu để các địa phương khác tham quan, học tập nhân rộng; qua đó, tạo tiền đề xây dựng NTM toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu.