TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ CHO LỰC LƯỢNG THÚ Y CẤP HUYỆN, XÃ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đã tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tham dự có 48 học viên là cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện và nhân viên thú y cấp xã.

Trong lớp tập huấn, báo cáo viên của Chi cục Thú y vùng IV đã truyền tải đến học viên các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quy trình kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, kỹ thuật lấy mẫu để giám sát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm như vi sinh, dự lượng thuốc thú y… Các học viên được đi thực tế tại cơ sở giết mổ tập trung, dành nhiều thời gian để thực hành các bước cụ thể trong quy trình kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Tất cả các học viên đã được Chi cục Thú y vùng IV cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Đây là nguồn nhân lực cần thiết để các địa phương triển khai thực hiện quản lý giết mổ trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Quang cảnh tại lớp tập huấn