Tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng phương án mua chung, bán chung cho HTX nông nghiệp

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng phương án mua chung, bán chung cho HTX nông nghiệp”. Tham gia lớp tập huấn có 145 học viên là lãnh đạo HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Trần Văn Noa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc.

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp lãnh đạo các HTX nông nghiệp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết tổ chức dịch vụ cung ứng tập trung và tiêu thụ tập trung trong HTX nông nghiệp, qua đó giúp giảm chi phí đầu vào, cải thiện môi trường sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản cho thành viên hiệu quả hơn.