Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VneID

Ứng dụng VNeID tích hợp nhiều tiện ích như: thực hiện thông báo lưu trú; phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự; tích hợp được căn cước công dân gắn chip và nhiều loại giấy tờ quan trọng thực hiện các thủ tục hành chính; đây là 01 trong các phương thức sử dụng thông tin công dân để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh để ứng dụng các tiện ích của định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tổ chức triển khai, quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. 

- Quán triệt, vận động, hướng dẫn 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đến điểm cấp căn cước công dân tại Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (địa chỉ số 119 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để được cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2”; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2”; quá trình sử dụng ứng dụng VNeID gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản hồi, trao đổi, thông tin cho cơ quan công an các cấp để được hướng dẫn giải quyết./.

Tin liên quan