Chương trình đào tạo “Truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam”

Trong khuôn khổ chương trình Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo “Truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam”. Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29- 31/3/2023); tham dự khóa đào tạo có cán bộ chuyên môn của các sở, ngành liên quan, còn có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp nhỏ đang phát triển (SGBs).

Quang cảnh khóa đào tạo

Khóa học được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng áp dụng chuyển đổi số nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp. Giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực, đánh giá và áp dụng các giải pháp công nghệ vào công việc; xây dựng và số hóa quy trình sản xuất, từ đó mở rộng thị trường, tăng thị phần và cải thiện doanh số.

Thông qua khóa đào tạo, các doanh nghiệp sẽ hiểu được tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp. Đánh giá được thực trạng, cơ hội và mục tiêu chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp tại doanh nghiệp. Tiếp cận các giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp và xu hướng công nghệ chuyển đổi số trong thời gian tới. Được tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch và đánh giá việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số vào quản trị Chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.