Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian đến là rất cao, đặc biệt là các bệnh: DTLCP, VDNC, LMLM, Cúm gia cầm (CGC),…

Theo thông tin từ Cục Thú y, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi giáp với tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), vừa xảy ra bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC); trên đàn gia cầm, bệnh Cúm A/H5N1 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên thời gian gần đây từ ngày 22/02/2023 tại tỉnh Prey Veng - Campuchia ghi nhận 02 trường hợp người nhiễm cúm A/H5N1 trong đó có 01 trường hợp đã tử vong, cuối năm 2022 tại tỉnh Phú Thọ ghi nhận ca nhiễm cúm A/H5N1 trên người. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đến nay, một số bệnh Lở mồm long móng gia súc (LMLM), VDNC đã và đang xảy ra tại một số xã thuộc các huyện, thành phố: Phước Sơn, Đại Lộc, Tam Kỳ… (bệnh LMLM), Hiệp Đức, Quế Sơn, Tam Kỳ… (bệnh VDNC). 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1524/UBND-KTN ngày 17/3/2023 về việc Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm  yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm  để chủ động phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trong thời gian đến./.

Tải văn bản tại đây 

 

Tin liên quan