Giám sát tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện số 167/CĐ-BNN-TY ngày 10/01/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 273/UBND-KTN ngày 13/01/2023 và Kế hoạch công tác năm 2023, từ ngày 28/02 đến ngày 07/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm của đợt kiểm tra là giám sát tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhất là tại các trang trại nuôi lợn thịt, nuôi bò vỗ béo, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi. Đoàn kiểm tra đã thu thập 30 mẫu nước tiểu của 30 con bò, lợn tại 10 cơ sở chăn nuôi (07 cơ sở nuôi bò và 03 cơ sở nuôi lợn) trên địa bàn các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước và thị xã Điện Bàn để kiểm tra sự tồn tại chất cấm Salbutamol thuộc nhóm Beta-Agonist. Kết thúc đợt công tác, đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi bò, lợn.

Lấy mẫu nước tiểu tại cơ sở chăn nuôi lợn của HTX NN Tích Lộc – Tiên Lộc – Tiên Phước.

Thông qua kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tuyên truyền đến người chăn nuôi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện chăn nuôi, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh động vật./.

Tin liên quan