Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

Ngày 10/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam ban hành Kế hoạch 529/KH-SNN&PTNT về Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao nhiệm vụ cho các Phòng, đơn vị thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023; Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tải văn bản tại đây

 

Tin liên quan