Xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn quyết tâm vượt khó đạt chuẩn NTM năm 2023

Chiều ngày 14/02/2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm việc với xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có Ông Ngô Tấn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các đồng chí trong Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Về phía huyện Nông Sơn có: Ông Nguyễn Chí Tùng – Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện các Phòng, Ban liên quan của huyện và Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới xã Ninh Phước.

Ông Ngô Tấn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Huyện Nông Sơn có 4/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 02 xã chưa đạt chuẩn NTM: Ninh Phước phấu đạt năm 2023, Quế Lâm phấn đấu đạt 2024 và huyện Nông Sơn kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2025. Đối với xã Ninh Phước, theo báo cáo của xã tại cuộc họp, đến nay đạt 16/19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh; trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 44,14 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,08%. 03 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, nhà cân cư và văn hóa. Thôn Mậu Long được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, đến nay duy trì đạt chuẩn 8/10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Ninh Phước cũng là xã mới sáp nhập, khó khăn của huyện Nông Sơn, nhưng đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM, tại cuộc họp địa phương cũng thể hiện rõ quyết tâm trong chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân để đảm bảo đạt chuẩn NTM năm 2023.

Xã Ninh Phước cũng kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm theo dõi, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Ngô Tấn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu tại buổi làm việc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của địa phương, bộ mặt NTM được hình thành, có nhiều khởi sắc, thôn NTM kiểu mẫu được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt chuẩn, nhiều tiêu chí đạt chuẩn nhưng tính bền vững chưa cao, tiến độ đầu tư công trình gắn với đạt tiêu chí còn chậm. Trong thời gian đến, đề nghị huyện Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ xã Ninh Phước trong xây dựng NTM và gắn với kế hoạch đạt chuẩn huyện NTM; đề nghị xã Ninh Phước tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn (thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh…); đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với đạt chuẩn tiêu chí theo lộ trình, quan tâm giải ngân nguồn vốn giao, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản; từng bước tổ chức đánh giá tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong tháng 12/2023./.

 

 

Tin liên quan