Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 năm 2023

Chương trình số 25-CTr/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 năm 2023.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan