Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 05/01/2023, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị: đồng chí Phạm Viết Tích - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Sở; cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở; Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2022, Đảng ủy Sở đã chủ động bám sát chương trình công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản khung để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.