Tập huấn "Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT"

Ngày 02/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tập huấn "Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT". Tham dự tập huấn có: Ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đóng trên địa bàn tỉnh; cùng với sự tham dự của chuyên viên phụ trách theo dõi chuyển đổi số, phụ trách theo dõi kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

            Sở Nông nghiệp và PTNT mời các báo cáo viên đến từ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam trực tiếp triển khai hướng dẫn "Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT".

Quang cảnh tập huấn

         Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hiểu và tiếp cận có hiệu quả chuyển đổi số vào trong quá trình quản lý, điều hành tổ chức Nông nghiệp và PTNT. Tập huấn lần này cũng là 01 trong những hoạt động của chuỗi truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và PTNT nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển chính quyền số. Đồng thời, các báo cáo viên cũng đi sâu vào phân tích thực trạng, định hướng, giải pháp và đề xuất những nhiệm vụ phù hợp triển khai thực hiện xây dựng và phát triển Chính quyền số ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian đến.