Chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xãy ra trong 10 ngày tới

Theo bản tin số 701/DBQG-DBTT ngày 25/11/2022 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến 05/12/2022 có một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như vùng biển của nước ta như sau: - Gió mùa Đông Bắc mạnh và mưa lớn: Khoảng ngày 30/11, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, dự báo từ 01- 03/12/2022, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10, gây ra tình trạng biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa to diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2022. - Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông: Khoảng từ ngày 01-03/12/2022, trên khu vực phía Nam Biển Đông có thể xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 65-75% và khoảng 15-25% mạnh lên thành bão.

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển và thông tin cảnh báo, dự báo mưa lớn của cơ quan khí tượng thủy văn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam, nhóm Zalo Trực ban PCTT các huyện, thị xã, thành phố; theo dõi lượng mưa trên địa bàn tại trang web http://Vrain.vn hoặc ứng dụng Vrain trên điện thoại. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến Nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất.

2. Sẵn sàng các phương án, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2523/QĐUBND ngày 01/9/2021.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển: 

- Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 

- Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn tàu thuyền, người và tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 5, Công văn số 2054/UBND-KTN ngày 06/4/2022 về chủ động ứng phó thiên tai năm 2022. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa phương thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến thiên tai; phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lỡ đất và công tác chỉ huy ứng phó để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh. 

5. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến thiên tai để các cơ quan có liên quan và người dân biết, phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

6. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước của các hồ chứa, duy trì thông tin báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du và vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan