Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch đã đề ra 05 nội dung, nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ. 

2. Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

3. Nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

4. Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. 

5. Các nhiệm vụ khác được giao theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ./.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan