Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 07/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương gồm: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (số hồ sơ TTHC: 1.004693) . Đơn vị thực hiện: Cục Thú y (đối với cơ sở xuất khẩu; hỗn hợp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; hỗn hợp xuất, nhập khẩu);  Chi cục Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y (đối với cơ sở nhập khẩu; hỗn hợp nhập khẩu và tiêu dùng trong nước).

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (số hồ sơ TTHC: 2.00213.2) . Đơn vị thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh.

Tải văn bản tại đây:

Quyết định

Phụ lục 

Tin liên quan