Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 3137/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Thành phố Tam Kỳ: Các phường: An Mỹ, Phước Hòa, An Sơn, An Xuân; Phường Tân Thạnh gồm các khối phố: Mỹ Thạch Tây, Hòa Nam; Phường Hòa Hương gồm các khối phố: Hương Trung, Hương Chánh, Hồng Lư, Bàn Thạch.

2. Thành phố Hội An: Các phường: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Cửa Đại, Cẩm An.

3. Thị xã Điện Bàn: Phường Vĩnh Điện.

4. Huyện Duy Xuyên: Thị trấn Nam Phước gồm các khối phố: Mỹ Hòa, Long Xuyên 1, Long Xuyên 2.

5. Huyện Thăng Bình: Thị trấn Hà Lam gồm các khối phố: 3, 4, 5.

6. Huyện Tiên Phước: Thị trấn Tiên Kỳ gồm các khối phố: Bình Phước, Tiên Bình.

7. Huyện Núi Thành: Thị trấn Núi Thành gồm các khối phố: 2, 3, 4 và các tổ: 1, 2, 3, 4 thuộc khối phố 1.

8. Huyện Đại Lộc: Thị trấn Ái Nghĩa gồm các khu: Phước Mỹ, Nghĩa Phước và các tổ: 1, 2, 3, 4 thuộc khu Nghĩa Đông.

9. Huyện Quế Sơn: 

- Thị trấn Đông Phú gồm: Các khu dân cư số 2, 5 thuộc tổ dân phố Thuận An; khu phố chợ Đông Phú thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 1; khu phố chợ Đông Phú, khu dân cư số 1 thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 2

- Thị trấn Hương An gồm: Khu tái định cư Đông cầu Hương An; khu tái định cư chợ Hương An; khu dân cư Hương Yên; khu tái định cư Hương Yên; khu dân cư vùng sạt lở Hương An; các tổ dân phố Yên Lư và Hương Yên thuộc khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Quế Sơn.

10. Huyện Hiệp Đức: Thị trấn Tân Bình gồm các tổ: 10, 11, thuộc khối phố An Nam và tổ 4 thuộc khối phố An Đông.

11. Huyện Bắc Trà My: Thị trấn Trà My gồm: Các tổ đoàn kết số: 4, 7 thuộc tổ dân phố Mậu Cà; Các tổ đoàn kết số: 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc tổ dân phố Trung Thị; Các tổ đoàn kết số: 1, 2, 3, 4 thuộc tổ dân phố Đồng Bàu; Các tổ đoàn kết số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 thuộc tổ dân phố Đồng Trường; Các tổ đoàn kết số: 1, 2 thuộc tổ dân phố Trấn Dương; Tổ đoàn kết số 4 thuộc tổ dân phố Đàng Bộ.

12. Các khu đô thị, khu dân cư xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, để quản lý hoạt động chăn nuôi, Quyết định đã qui định: Các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày 25/10/2022 (ngày Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND có hiệu lực) nằm trong khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi được hoạt động đến hết ngày 31/12/2024 nhưng phải thực hiện các quy định không được xây dựng cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện các yêu cầu về điều kiện cơ sở chăn nuôi và kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. Từ ngày 01/01/2025, các cơ sở này phải dừng chăn nuôi hoặc di chuyển đến địa điểm phù hợp (theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt hoặc theo quy hoạch khác do UBND cấp huyện phê duyệt).

Tải văn bản tại đây

 

 

Tin liên quan