Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2814/QD-UBND ngày 19/10/2022 về ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, như sau: 

- Giao thông: bê tông hóa đường trục thôn, ngõ, xóm và giao thông nội đồng đối với các tuyến đường đã có nền đường (bao gồm cống có khẩu độ ≤1,5m, mương thoát nước dọc) có cấp kỹ thuật ≤ cấp B và các công trình mở rộng mặt đường giao thông nông thôn hiện có ở các tuyến đã được bê tông hóa nhưng bề rộng chưa đạt tiêu chuẩn. 

-  Thủy lợi: kiên cố hóa kênh mương (loại III).

-  Giáo dục: xây dựng phòng học các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở (không áp dụng đối với các công trình tầng hóa). 

- Cơ sở vật chất văn hóa: nhà văn hóa thôn (không áp dụng đối với loại hình nhà sinh hoạt cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số); khu (sân) thể thao xã, thôn; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. 

- Môi trường: nhà (điểm) trung chuyển chất thải rắn.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan