Đẩy nhanh tiến độ tích hợp số liệu lên trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh

UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở TT&TT, Viễn Thông Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp cụ thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ các nội dung: Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, Hệ thống IOC, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Zalo

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.T

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay VNPT Quảng Nam đang phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục xây dựng IOC tỉnh, gồm các hợp phần chính, như kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, phản ánh kiến nghị, xử lý văn bản Q-offcie, giám sát hành chính công, y tế, giáo dục; đã lựa chọn được 10 chỉ tiêu KT-XH cơ bản để đưa vào các hợp phần tương ứng; xây dựng xong App IOC cho mobile.

Hiện nay, các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố đang tiến hành cập nhập các số liệu lên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lris tỉnh.

Về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính iGate, Sở TT-TT và VNPT Quảng Nam đã triển khai thử nghiệm từ tháng 8-10.2022. Trong đó, VNPT Quảng Nam đã khởi dựng hệ thống phiên bản 2.0 trên hạ tầng của VNPT; thực hiện khảo sát các nghiệp vụ Cổng DVC, bộ TTHC, quy trình xử lý, e-form… Phối hợp với Sở TT-TT phân tích việc tích hợp các hệ thống CNTT khác qua trục LGSP và phân tích nghiệp vụ theo danh sách chức năng đặc thù.

Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất giải pháp của thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp trong việc tích hợp các số liệu chuyên ngành của mình lên IOC tỉnh. VNPT Quảng Nam cần quyết liệt hơn nữa đề xuất với tổng công ty về một số nhu cầu đặc thù của tỉnh trong xây dựng các cơ sở dữ liệu trên IOC (chú trọng về dữ liệu chuyên ngành). Về hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cần có chương tình cụ thể để tiến hành thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Tin liên quan