Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư đã được các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, kinh doanh trái pháp luật vẫn còn xảy ra mà chưa được ngăn chặn triệt để; đặc biệt, hiện nay đã đến mùa chim di cư (khoảng từ đầu tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau), dự báo tình hình săn bắt các loài chim hoang dã, di cư sẽ có diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học, môi trường, tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh cho con người và sinh vật.

 

Description: http://chicuckiemlam.snnptnt.quangnam.gov.vn/Portals/1/2021/2311A.png

Ảnh: Nguồn http://chicuckiemlam.snnptnt.quangnam.gov.vn/

Nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn bắt, mua bán, hủy hoại sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đề nghị các đơn vị và Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tăng cường triển khai tốt các nhiệm vụ như sau: 

 Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư theo chỉ đạo tại Công văn số 6461/BNN-TCLN ngày 27/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, di cư và Công văn số 661/UBND-KTN ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; chủ động tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư. Đồng thời, tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nêu gương trong công tác bảo vệ động vật hoang dã theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

Thứ ba: Lực lượng Kiểm lâm tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung sau: 

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn, kinh doanh, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; đặc biệt là kiểm soát, ngăn chặt triệt để hành vi bán chim dạo trái  phép bằng xe máy trên các tuyến đường. Thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.

 - Tiếp tục tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết và giám sát về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra, giám sát các phương tiện giao thông, các cơ sở kinh doanh ăn uống để kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về bảo vệ chim hoang dã, di cư theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư: Tăng cường các biện pháp theo dõi, kịp thời phát hiện các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia súc, gia cầm để kiểm soát, quản lý hiệu quả. 

Thứ năm: Tăng cường thực hiện tuần tra, truy quét các hành vi vi phạm về bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư; đặc biệt tại các vùng đất ngập nước thường xuất hiện các loài chim di cư theo mùa thời gian qua như Sông Đầm (Tam Thăng, Tam Kỳ), hồ Thái Xuân (Tam Thạnh, Núi Thành), khu vực Khe Diên (Quế Lâm, Nông Sơn),… và các khu vực rừng, lòng hồ trong lâm phận quản lý các Ban quản lý rừng để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan