Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

 

Description: C:\Users\Administrator.PC-20201204AXJA\Desktop\bn-33.jpg

Ảnh: nguồn https://khoinghiep.quangnam.gov.vn/

Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam; gọi tắt là Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam; tên giao diện là Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng.

Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng cung cấp thông tin về: Quy hoạch, cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, trong đó tập trung các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ khí, công nghiệp và công nghệ thông tin... Kết nối, giới thiệu sản phẩm và góp phần thúc đẩy tăng doanh thu cho các startup trên địa bàn tỉnh qua “Không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp”; giới thiệu đến khách hàng của các chủ thể khởi nghiệp và liên kết với website hay gian hàng online của các tác giả. Hình thành Quỹ ý tưởng khởi nghiệp và là sàn kết nối giao dịch với các dự án khởi nghiệp. 

Đồng thời, Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng giới thiệu, kết nối cộng đồng khởi nghiệp toàn tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế./. 

Tải văn bản tại đây 

Quyết định

Quy chế 

Tin liên quan