Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam được xếp ở vị trí thứ 24/63 tỉnh/thành về chuyển đổi số (Ảnh nguồn CTTĐT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận: 

1. Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch họp về công tác chuyển đổi số định kỳ hằng tháng (từ ngày 01-05), nội dung chính bao gồm đánh giá công tác chuyển đổi số (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị), công tác cải cách hành chính (Sở Nội vụ chuẩn bị) và các nội dung liên quan. Các báo cáo phải có số liệu cụ thể, được trình chiếu lên màn hình thông qua các hệ thống phần mềm (IOC, LRIS, bản đồ thể chế,...) theo thời gian thực. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi số, chính quyền số đến rộng rãi người dân, chú trọng chuyển tải bằng các video clip hướng dẫn, tuyên truyền về cài đặt, sử dụng các ứng dụng phần mềm, các kiến thức chuyển đổi số thiết thực, cụ thể. 

- Phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số, đảm bảo trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị, kết nối mạng phục vụ chuyển đổi số; kiểm tra kết quả hỗ trợ nâng cấp băng thông đường truyền internet của các doanh nghiệp viễn thông cho các cơ quan, đơn vị hành chính tại các địa phương.

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng Bản đồ thực thi thể chế của tỉnh, đảm bảo số liệu phải cập nhật chính xác, theo thời gian thực; tổng hợp, thống kê số liệu theo ngày, tháng, năm để theo dõi, đánh giá cụ thể theo từng tiêu chí, đơn vị. 

- Phối hợp với các ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện ứng dụng Smart Quảng Nam, egov Quảng Nam (SmartGov Quang Nam), mỗi tháng phải nâng cấp, đưa ra phiên bản mới với các chức năng mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình tiếp nhận và trả lời ý kiến, phản ánh của người dân qua tổng đài 1022; chủ trì, phối hợp với Viễn thông Quảng Nam có giải pháp triển khai hiệu quả hệ thống IOC, LRIS của tỉnh (tham khảo mô hình tỉnh Bình Dương); triển khai ứng dụng IOC trên điện thoại di động. 4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa các cấp; nội dung họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số kỳ họp đến; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Kế hoạch số 2854/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh. 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp kinh phí chi cho chuyển đổi số của các ngành, địa phương, đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh hằng tháng để theo dõi, chỉ đạo. 

6. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các CSDL chuyên ngành theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra; triển khai số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, tạo lập CSDL phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp./.

Tải Thông báo tại đây

Tin liên quan