Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh

Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh kết luận của đồng chí Phan Việt Cương, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tổ chức họp phiên thứ hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và kết qua các chỉ số đánh giá tỉnh năm 2021. 

Tải Thông báo tại đây 

Tin liên quan