Triển khai công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó bão Noru năm 2022.

Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2217/SNN&PTNT-VP ngày 26/9/2022

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các Phòng (tương đương), các đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung sau: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, khẩn trương các nhiệm vụ tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó bão Noru; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022; Công văn số 2022/SNN&PTNT-QLXDCT của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 25/9/2022 về chủ động ứng phó bão Noru và triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2022; Công văn số 2213/SNN&PTNT-CCTS ngày 25/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống thiên tai trong lĩnh vực Thủy sản.

Tổ chức phân công trực phòng chống lụt bão 24/24 giờ để bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão lũ. 

Tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng; sắp xếp tài liệu, tài sản; bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc an toàn tùy tình hình thực tế diễn biến của bão và mưa lũ. Chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương,đơn vị liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp ứng phó bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn con người khi xảy ra bão, mưa lũ. 

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam... để chủ động ứng phó, báo cáo Lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Tải Công văn tại đây 

Tin liên quan