Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Sáng ngày 12/8/2022, tại Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Chủ trì Hội nghị có ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía tỉnh Quảng Nam:  tham dự Hội nghị có ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cùng tham dự Hội nghị có: đại diện lãnh đạo doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Phòng PA03 Công an tỉnh.

 

Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

Nội dung Hội nghị tập huấn gồm 03 chuyên đề: 

- Đại diện Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề: Hướng dẫn triển khai các quy định quản lý mới nhất của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày chuyên đề: Tình hình thế giới và khu vực, tác động - ảnh hưởng đến Việt Nam/địa phương; các cam kết hội nhập quốc tế, cơ hội, thách thức, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương khi triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề: Hội nhập quốc tế và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tin liên quan